Recent onderzoek van onderzoeksbureau IGD toont aan dat de focus van retailers op de multichannel-ontwikkelingen veel groter is dan die van hun leveranciers. Willen de laatsten ook meeprofiteren van groei via nieuwe kanalen, dan zullen ze razendsnel aan de slag moeten.

De cijfers laten weinig ruimte voor twijfel. Volgens recent onderzoek van IGD ziet maar liefst 73 procent van de retailers groeimogelijkheden binnen nieuwe kanalen als online en convenience. IGD vroeg ook producenten wat zij als voornaamste drijvers voor groei in de supply chain zagen. Daar noemde slechts 24 procent nieuwe kanalen als belangrijkste groeimogelijkheid.

Disbalans

Nog  explicieter werd de tegenstelling toen IGD beide ketenpartners vroeg naar de kansen die multichannel te bieden heeft. Hier bleek 79 procent van de retailers tegen 47 procent van de producenten de grootste groei te verwachten. Dat laat een behoorlijke disbalans zien.

Meer omzetgroei

In het IGD-onderzoek komt ook Andy Clarke, opperbaas van de Britse Wallmart dochter Asda aan het woord. IGD voorspelt dat de komende vijf jaar gemakswinkels in Groot-Brittannië meer omzetgroei zullen laten zien dan elk ander kanaal. Ook is de verwachting dat de groei van kruidenierswaren via webshops zal verdubbelen in omvang.

Rondzwervende shopper

Het is het veranderende shopgedrag, naast de wekelijkse ‘grote boodschappen’ vele kleinere aankopen doen via allerlei verschillende kanalen, dat deze veranderingen aandrijft. In reactie zetten retailers nieuwe kanalen op die de rondzwervende shopper op verschillende momenten en in diverse vormen producten aanbieden. Thuis bestellen, in de winkel ophalen, op het werk bezorgen; noem maar op.

Verdiepen in de klant

Maar terwijl de voorkant volop bezig is te anticiperen op het nieuwe, vloeibare shopgedrag, lopen de producenten en leveranciers achter bij de ontwikkelingen, zo luidt de waarschuwing. De door IGD geïnterviewde retailers stellen dan ook dat het cruciaal is dat producenten zich meer verdiepen in wat klanten nu eigenlijk willen. Het ontbreekt momenteel aan voldoende begrip van de kant van deze producenten.

Permanent inzicht

De basis voor dat begrip moet liggen in het vergroten van inzicht bij producenten wanneer, waar en in welke vorm zij producten aan klanten moeten leveren. Er moet permanent inzicht komen in de wensen van de klant, iets wat alleen tot stand kan komen als zowel producenten als retailers beter gaan samenwerken en kennis en informatie delen.

Vloeibaar

Wie wil meebewegen met de vloeibare klant, zal zelf ook een vloeibare operatie moeten runnen die zich op ieder moment kan aanpassen aan de wensen en omstandigheden. Het is niet denkbeeldig dat dit maar op een manier gerealiseerd kan worden: namelijk door gebruik te maken van uniforme standaarden. Het uitwisselen van gestandaardiseerde artikeldata tussen ketenpartners is de enige manier om tegemoet te komen aan vloeibare klant. Alleen dan ontstaat real-time inzicht als basis voor al het handelen. Het is nu aan producenten om zo snel mogelijk te ontdooien.

Bron: GS1